به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، ستار طهماسبی، رئیس کارگروه فناوری های نوین شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران افزود: خرسندم که بگویم نخستین کارگاه در راستای بهره گیری از بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی از امروز ۲۶ شهریور ماه و فردا در پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست و فناوری برگزار می شود و با برگزاری آن در صدد ورود علم بیوتکنولوژی در عرصه گیاهان دارویی هستیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در ادامه اظهار داشت: پژوهشگاه عضو شبکه علمی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی است و دراین کارگاه با آنالیز پروتومیک بر روی تنوع زیستی گیاهان دارویی که شامل آنالیز، الکتروفورز یک بعدی و دو بعدی می توان بر اهمیت حضور بیوتکنولوژی در سیستم گیاهان دارویی صحه گذاشت.

گیاهان دارویی بعد از نفت منبع غنی درآمد زایی کشور

دبیر اجرایی این کارگاه گفت: هنوز گیاهان دارویی در کشور عطاری محور است و پژوهش محور و علمی نشده است و این در صورتی است که متولیان باید آگاه باشند که گیاهان دارویی در کشور ما بعد از نفت می تواند منبع قوی درآمد زایی محسوب شوند و ما هنوز کار زیادی انجام نداده ایم.

طهماسبی در ادامه گفت: متولیان عرصه های علمی در کشور باید با آگاهی همه جانبه نقش بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی از مراکز فعال بیوتکنولوژی در عرصه تسلیم سازی و سیاست گذاری بهره مند شوند و از سلیقه ای عمل کردن بپرهیزند تا شاهد رشد عرصه های علمی ، اقتصادی و… در کشور باشیم.