به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، ژیلا اصغری، کارشناس گیاهان دارویی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با تاکید بر اینکه در مورد فرهنگسازی برای مصرف گیاهان دارویی هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده ایم، گفت: با وجودی که در سالهای اخیر رسانه ها تبلیغات وسیعی را در مورد تاثیر مصرف گیاهان دارویی در افزایش سلامت جامعه داشته اند ولی هنوز با نقطه مطلوب در این زمینه فاصله زیادی داریم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: هم اکنون مهمترین مشکلی که تولید کنندگان داروهای گیاهی با آن روبرو هستند نبود حمایت از سوی دولت است که انگیزه این قشر را برای توسعه فعالیتشان کاهش می دهد.

اصغری تصریح کرد: کاهش هزینه ها در زمینه تهیه مواد اولیه و استفاده از امکانات دولتی از جمله آب، برق، گازوییل و… حداقل امتیازی است که دولت می تواند برای تولید کنندگان داروهای گیاهی قائل شود.