شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی در این مطلب اسامی کلیه شرکتهای داروسازی ایران به ترتیب الفبا همراه با لینک وبسایت هر شرکت را به شما ارائه می کند.

این لیست شامل شرکتهای تولید کننده داروهای گیاهی و همچنین شرکتهای تولیدکننده داروهای سنتتیک و شیمیایی می باشد.

در صورتی که شرکت داروسازی را می شناسید که در لیست ذیل قید نشده است، می توانید نام و آدرس سایت اینترنتی شرکت را در قسمت نظرات درج نمایید تا به لیست شرکتها افزوده شود.

شرکت داروسازی آترا

شرکت داروسازی آریا

شرکت داروسازی ایران هورمون

شرکت داروسازی ابوریحان

شرکت داروسازی اکسیر

شرکت داروسازی اسوه

شرکت داروسازی الحاوی

شرکت داروسازی البرز دارو

شرکت داروسازی ابن ماسویه

امین

آنتی بیوتیک سازی ایران

شرکت داروسازی گیاهی اهورا دارو

شرکت داروسازی ایران دارو

شرکت داروسازی گیاهی ایران داروک

شرکت داروسازی ایران ناژو

انستیتو پاستور

انستیتو رازی

شرکت داروسازی باختر بیوشیمی

شرکت داروسازی باریج اسانس

شرکت داروسازی بهسا

شرکت داروسازی بهوزان

شرکت داروسازی بیودارو

شرکت داروسازی پارس دارو

شرکت داروسازی پاک دارو

شرکت داروسازی پورسینا

شرکت داروسازی پویش دارو

شرکت داروسازی تسنیم     (تلفن: ۲۱۸۸۵۵۵۵۲۰ فکس:۲۱۸۸۵۵۵۸۵۲)

شرکت داروسازی تولید دارو

شرکت داروسازی تهران شیمی

شرکت داروسازی تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو

شرکت توسعه بازرگانی پخش رازی (واردات و صادرات) وابسته به گروه هولدینگ شفا دارو

شرکت داروسازی ثامن

شرکت داروسازی جابر ابن حیان

شرکت داروسازی حکیم

شرکت داروسازی خوارزمی

شرکت داروسازی خرمان (لابراتوار تحقیقات کاربردی گیاهان)

شرکت داروسازی دینه

شرکت داروسازی داملران رازک

شرکت داروسازی دکتر عبیدی

شرکت توزیع و تولید دارو داروپخش

دانا

درسا دارو

شرکت داروسازی رازک

شرکت داروسازی رازی

شرکت داروسازی راموفارمین) رامین(

شرکت داروسازی رها

شرکت داروسازی روز دارو

شرکت داروسازی زکریا > با نام جدید شرکت داروسازی دانا

شرکت داروسازی زهراوی

شرکت داروسازی زردبند -محصولات سینره

شرکت داروسازی سبحان

شرکت داروسازی سامی ساز

سپیداج

سجاد داروی شرق

شرکت داروسازی سینا دارو

شرکت داروسازی سها

سیناژن

شرکت داروسازی شفا

شرکت داروسازی شهر دارو (۶۶۷۰۴۸۱۴, ۶۶۷۰۵۷۵۷, ۶۶۷۲۶۰۷۹, ۶۶۷۳۹۱۱۳)

شرکت داروسازی شیمی دارویی داروپخش

شرکت داروسازی شفا

شرکت داروسازی فارابی -۱

شرکت داروسازی فارابی -۲

شرکت داروسازی فارما شیمی

شیمی درمانی سبحان

عبیدی

عماد درمان پارس

فارابی

فارماشیمی

فرآورده های تزریقی داروئی ایران

شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز

شرکت داروسازی کوثر

کاوشیار

شرکت داروسازی کاسپین تامین

شرکت داروسازی کیش مدیفارم 

شرکت داروسازی کیمیدارو

شرکت داروسازی گل دارو

شرکت داروسازی لقمان

شرکت داروسازی مهر دارو

شرکت داروسازی مینا 

مداوا

مرهم دارو

مینا

ندا

شرکت داروسازی پارس مینو – گروه صنعتی مینو

شرکت تولید کننده گاز بیهوشی درمان گاز

شرکت داروسازی یاس دارو

شرکت کارخانجات داروپخش