دکتر مهری یوسفی قائم مقام دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران افزود: هم اکنون یک سری فراورده ها براساس منابع طب سنتی فرموله می کنیم که این کافی نیست.
وی گفت: باید چتر نظارتی و حمایتی وزارت بهداشت روی این کار قوی تر باشد و استاندارد سازی برای تهیه داروها نیزوجود داشته باشد، این کار در وزارت بهداشت آغاز شده است.

قائم مقام دانشکده طب سنتی تصریح کرد: ۶۰۰ فراورده گیاهی داریم که به صورت تک دارویی تولید می شوند، باید به سمتی برویم که فراورده های ترکیبی سنتی هم وارد کار شوند.

وی خاطر نشان کرد: تولید کنندگان فراورده های طب سنتی باید به سمت تولید فراورده های ترکیبی بروند.