به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، گیاهان دارویی یکی از مهمترین محصولات صادراتی کشور ایران از گذشته های دور تا کنون به شمار می آید . بیشترین محصولات گیاهان دارویی را کشورهای آمریکا، سوئیس، فرانسه و… در صنعت داروسازی و برای تولید قرص و آمپول استفاده می‌کنند.

از آنجاییکه موفقیت تجاری بسیاری از داروهای پرفروش دنیا ناشی از طبیعی بودن مواد موثره و ترکیبات اصلی و اولیه آنها می باشد کشور ایران قابلیت کسب موقعیت ممتاز صادرات در این زمینه را دارا می باشد .

برنامه “صدای صادرات” این هفته به مقوله صادرات گیاهان دارویی می پردازد و با جلیل مغازه ای رییس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی در خصوص مشکلات صادرات گیاهان دارویی، پتانسیل های موجود در این بازار و … گفت و گو می کند.

“صدای صادرت” به سردبیری معصومه رفعتی شنبه ساعت ۱۱:۴۰ از شبکه اقتصاد تقدیم شما شنوندگان محترم می شود.