به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، محمدرضا رزقی ،مدیر بازگانی شرکت توسکا در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بحث داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی در تقابل با هم قرار دارند، بیشتر مردم به دلیل وجود عوارض داروهای شیمیایی از داروهای گیاهی استفاده می‌کنند در حالیکه از آثار تداخل داروهای گیاهی بی اطلاع هستند.

وی در ادامه کمبود متخصص را مهمترین مشکل عرصه تولید داروهای گیاهی دانست و یادآور شد: بیشتر افراد تصور می‌کنند که عطارها متخصصان داروهای گیاهی هستند و این در حالی است که آنها از طب سنتی و کتابهای قدیمی بهره برده و نسبت به شیوه های نوین تولید و مصرف داروهای گیاهی بی اطلاع هستند.

رزقی تصریح کرد: دولت باید به بخش توسعه این صنعت و تربیت متخصصان توجه بیشتری داشته باشد چرا که هم اکنون موضوع ایجاد پژوهشکده های گوناگون فعال در زمینه طب سنتی تنها یک شعار بوده و به طور جدی به آن پرداخته نمی شود.

Please follow and like us:
Pin Share