کارشناس مسئول گیاهان دارویی مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: علت این مشکل خشکسالی و عوامل انسانی از قبیل برداشت های بی رویه ، تغییر کاربری اراضی و چرای بی رویه می باشد.

صادقی افزود: شیرین بیان هم از جمله محصولاتی است که در چند سال اخیر با خطر جدی روبرو شده است.

افزایش برداشت شیرین بیان ، سوء استفاده قاچاقچیان و خشکسالی های متوالی ، این گیاه دارویی را با کاهش شدید تولید مواجه کرده است.

خرد رییس جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این خصوص گفت: توسعه کشت و صنعتی شدن گیاهان دارویی درحفظ گونه های مختلف این محصولات نقش به سزایی دارد.

خشکسالی های چند سال اخیر باعت شد امسال برداشت شیرین بیان ممنوع اعلام شود.