کارشناس مسئول گیاهان دارویی مدیریت امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: علت این مشکل خشکسالی و عوامل انسانی از قبیل برداشت های بی رویه ، تغییر کاربری اراضی و چرای بی رویه می باشد.

صادقی افزود: شیرین بیان هم از جمله محصولاتی است که در چند سال اخیر با خطر جدی روبرو شده است.

افزایش برداشت شیرین بیان ، سوء استفاده قاچاقچیان و خشکسالی های متوالی ، این گیاه دارویی را با کاهش شدید تولید مواجه کرده است.

خرد رییس جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این خصوص گفت: توسعه کشت و صنعتی شدن گیاهان دارویی درحفظ گونه های مختلف این محصولات نقش به سزایی دارد.

خشکسالی های چند سال اخیر باعت شد امسال برداشت شیرین بیان ممنوع اعلام شود.

Please follow and like us:
Pin Share