اسماعیل جیلان با اعلام این خبر افزود: این دوره با حضور ۲۰ نفر از مددجویان به مدت دو ماه برگزار می شود.
وی گفت: این دوره آموزشی در دو بخش علمی و نظری انجام می شود که مددجویان به صورت تئوری با کشت زعفران آشنا و سپس به صورت عملی در مزرعه زندان، مراحل کاشت، داشت و برداشت این گیاه را آموزش می بینند.
وی هدف از اجرای این دوره آموزشی را حرفه آموزی به مددجویان زندان عنوان کرد وافزود:اجرای طرح های حرفه آموزی به مددجویان در زمینه ایجاد اشتغال آنان پس از آزادی از زندان موثر خواهد بود.


کلیدواژه ها : ,