استان فارس با صادرات ۱۴۷ نوع گیاه دارویی ۷۸درصد صادرات گیاهان دارویی را به خودش اختصاص داده است. سال قبل این استان با ارسال ۴۵ میلیون دلار گیاه دارویی به ۱۸ کشور جهان، شامل کشور های حوزه خلیج فارس، چین، اتحادیه اروپا و … برای کشور ارز آوری داشته است.