ذخیره خوارزمشاهی نوشته «زین الدین اسماعیل ابن جرجانی» است که در کتابخانه شهید مطهری نگهداری می شود و مهمترین کتاب پزشکی تا دوره جدید و دایره المعارف کاملی از اطلاعاتی چون علل بیماری ها، درمان، چون گیاهان دارویی و … است.ترجمه این اثر به زبان فارسی در ۹۰۰ سال گذشته نشان دهنده اهمیت این زبان در علوم است.

همچنین این کتاب اخیرا در فهرست میراث معنوی جهانی در یونسکو به ثبت رسیده است.

برای دانلود رایگان متن این کتاب می توانید بر روی تصویر زیر کلیک کنید

از مدیریت محترم وبلاگ لیمو lymoo.wordpress.com به دلیل تهیه فایل کتاب تقدیر و تشکر میکنیم.

برای دانلود فایل کلیک کنید