محبعلی افزود: در سال جاری ۱۰ هکتار از اراضی شهرستان تفرش زیر کشت سیر قرار گرفت.  وی اضافه کرد: کیفیت و مرغوبیت بالای سیر تفرش در مقایسه با سایر مراکز تولید این محصول بازار پسندی خاصی را در میان مصرف کنندگان به وجود آورده است.
مدیر جهاد کشاورزی تفرش ادامه داد: این محصول در قطعات کوچک اراضی این شهرستان کاشت می شود و به سایر شهرستان های مجاور عرضه می شود. محبعلی اظهار داشت: مهم ترین نقاط پرورش این گیاه غذایی و دارویی در شهرستان تفرش، مزارع روستای کهک این شهرستان می باشد.

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها :