ساخت نخستین سلامت کده طب سنتی جهاددانشگاهی کشور در شهرکرد آغاز شد.
این مجتمع در زمینی به مساحت دو هزار و ۲۰۰متر مربع و سه هزار و ۷۰۰متر مربع زیر بنا ، برای پذیرش دو هزار دانشجوی طب سنتی گنجایش دارد.
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در آئین آغاز ساخت این سلامتکده گفت: در حال حاضر ۱۰۰ دانشجوی خارجی در واحدهای دانشگاهی کشور بویژه در دانشگاههای مشهد و سمنان در حال تحصیل هستند.
دکتر عبدالرضا مجدالدین افزود: این دانشجویان یا بر اساس پروتکلهای توافق نامه های دولتی به صورت بورسیه پذیرش شده اند یا با روادید خارجی به صورت رسمی در دانشگاهها تحصیل می کنند.
در حال حاضر نزدیک به هزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی در مرکز آموزش عالی جهاددانشگاهی واحد استان چهار محال و بختیاری مشغول به تحصیل هستند.