به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مهرزاد خرد بیان کرد:دراین استان یک هزار و ۷۰۰ گونه گیاهی وجود دارد که بیش از ۳۰۰ گونه آن دارویی است اما ۳۴گونه آن درمعرض نابودی قرار دارد.

وی افزود: عوامل طبیعی از جمله خشکسالی وعوامل انسانی از قبیل برداشت های بی رویه، تغییر کاربری زمینها و چرای بی رویه در انقراض این گونه ها موثراست.

وی ادامه داد: متاسفانه گیاهان دارویی صنعتی استان فارس ، فرآوری نشده و به صورت خام به سایر استان ها و خارج از کشور صادر و پس از فرآوری دوباره به این استان وارد می شود.

۵۰ درصد گیاهان دارویی کشور در استان فارس تولید می شود.