به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، خرد گفت: هم اینک بیش از ۵۰ درصد گیاهان دارویی کشور در این استان تولید می شود و فارس بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده گیاهان دارویی کشور است.

وی افزود: توسعه کشت و صنعتی شدن گیاهان دارویی در حفظ گونه های مختلف این محصول پر ارزش اثرگذار است و برای تحقق این مهم باید دراین زمینه فعالیت کنیم.

خرد افزود : برای توسعه کشت گیاهان دارویی، صنعتی از جمله آنغوزه و باریجه اقدامات اساسی صورت گرفته و در۲۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی این گیاهان در حال کشت است.

همچنین معاون صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس نیز گفت: در استان فارس ۱۹ واحد با ظرفیت سالانه ۲۲ هزار تن با اشتغال ۲۷۰ نفر در فرآوری گیاهان دارویی درمیمند و داراب فعال هستند.

جمشید حقیقت ادامه داد: همچنین برای ساخت ۲۰ واحد جدید عرقیات گیاهی با ظرفیت ۳۱ هزار تن با ایجاد اشتغال ۱۸۶ نفر مجوز صادر شده است.