سید محمد جهان آرا آنغوزه، باریچه و کرفس کوهی را از عمده این گیاهان برشمرد وگفت:این گیاهان که شیره آنها به خارج از کشورصادر می شود، درمناطق مختلف استان ازجمله تنگ سرخ، گنجگون و دمه کشت شده است.

وی گفت: بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این استان مستعد کشت گیاهان دارویی است .

جهان آرا بیان کرد:دامداران عشایری که دارای پروانه دام هستند،با دریافت مجوز می توانند اقدام به کشت این گیاهان در مناطق مستعد کنند.

وی گفت : متقاضیان این طرحها در قالب طرح توسعه کشاورزی جهت اخذ تسهیلات به بانکهای عامل معرفی خواهد شد.


کلیدواژه ها : , ,