کتاب ˈطبقه بندی مصور گیاهان مهم ایرانˈ توسط دکتر ˈعبدالقیوم ابراهیمیˈ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و ˈمنیژه خوشموˈ عضو هیات علمی واحد سوادکوه تالیف و روانه بازار کتاب شد.

به گزارش ایرنا در مقدمه این کتاب آمده است که کتاب حاضر حاصل چهل سال تدریس علمی و تئوری بوده و مخصوص دانشجویان رشته های کشاورزی ، منابع طبیعی ، علوم گیاهی و علاقه مندانی است که برای اولین بار می خواهند با درس طبقه بندی گیاهی آشنا شوند. در ادامه می خوانیم: در این کتاب شرح تیره ها ، جنس و گونه ها به همراه تصویری از گیاه رسم شده تا خواننده مطالعه خویش را با تجسم بهتری انجام دهد. نگارندگان هدف از تهیه این کتاب را تسهیل آموزش در مقدمات درس طبقه بندی گیاهان برای دانشجویان رشته های کشاورزی ذکر کرده اند.

براساس این گزارش در این کتاب که در ۳ فصل به نگارش در آمده است مواردی در خصوص رده بندی گیاهان ، طبقه بندی گیاهان مهم ایران و واژه نامه مصور گیاهان و بیش از ۵۰۰ شکل به همراه شرح جنبه های ساده و عملی تیره های گیاهی ، توصیف جنس و گونه ها اورده شده است.

کتاب طبقه بندی مصور گیاهان مهم ایران در ۲۰۹ صفحه تیراز ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات دانش نگار روانه بازار کتاب شده است.