سید محمد جهان آرا در گفت گو با باشگاه خبرنگاران افزود: ۲۰۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان مستعد کشت گیاهان دارویی است.

جهان آرا اظهار کرد: در سال جاری ۱۰۰ هکتار زمین مستعد بهره برداری می شود و گونه های آنغوزه، باریچه، کرفس از آنها برداشت و شیره این گیاهان به خارج از کشور صادر خواهد شد.

وی میزان شیره برداشتی این گیاهان را در سال جاری بیش از شش تن عنوان کرد و گفت : برای دامدارانی که به کشت گیاهان دارویی اقدام کنند پروانه طرح مرتعداری صادر خواهد شد.

جهان آرا جلوگیری از تجاوز به مرتع و کم کردن تعداد دامها را از مزیت کشت گیاهان دارویی برشمرد و گفت : متقاضیان این طرحها در قالب طرح توسعه کشاورزی برای اخذ تسهیلات به بانکهای عامل معرفی می شوند.

Please follow and like us:
Pin Share