به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از ایسنا، “حسین پیرمؤذن” در جلسه بررسی وضعیت کشت گیاهان دارویی در استان، خواستار تدوین طرح جامع کشت گیاهان دارویی در استان شد.

وی تصریح کرد: این طرح در راستای شناسایی، معرفی و کشت گیاهان دارویی استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیرمؤذن با اشاره به استعداد و پتانسیلهای استان اردبیل در زمینه کشت گیاهان دارویی، اضافه کرد: گیاهان دارویی به لحاظ اقتصادی می‌تواند جایگرین مناسبی برای بخشی از کاشت سیب زمینی باشد.

وی افزود: صدها گونه گیاهی درمناطق مختلف استان وجود دارد و ضروری است مرکز تحقیقات کشاورزی در زمینه شناسایی و ساماندهی آن با اتاق اردبیل همکاری کند.

پیرمؤذن یادآور شد: کاشت گیاهان دارویی می‌تواند اقتصاد کشاورزی استان را پویاتر کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل دربخش دیگری از سخنان خود ازمطالعات نهایی برای تهیه سند راهبردی کمیسیون کشاورزی اتاق اردبیل خبر داد.

وی افزود: سند راهبردی و مأموریت کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق اردبیل ۱۸ ماهه و با هدف شتاب بخشیدن به توسعه کشاورزی استان تدوین شده است.

Please follow and like us:
Pin Share