لطف الله رضایی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: ایجاد دهکده گیاهان دارویی شهر دیباج با محوریت کشت گل محمدی در سطح ۲۵ هکتار و تامین و پرداخت یارانه ۳۰ هزار اصله نهال گل محمدی برای کشت در دهکده مذکور در اولویت کار سازمان جهاد کشاورزی این استان قرار دارد.

Please follow and like us:
Pin Share