آلیوم‌ اس  ‌Allium-S

شکل‌ دارویی‌: قرص‌ mg500

حاوی‌: گیاه‌ سیر

موارد مصرف:

۱- پایین ‌آورنده‌ چربی‌ خون‌، فشار خون‌ و قند خون‌.

۲- ضدتجمع‌ پلاکتها و فیبرینولیتیک‌.

مدارد منع مصرف: حساسیت‌ به‌ سیر و کمی‌ فشار خون‌ (هایپوتنشن)

موارد احتیاط‌: : در بیماران‌ تحت‌ کنترل‌ وارفارین‌ به‌ علت‌ تشدید فعالیت ‌فیبرینولیتیک‌ بایستی‌ با دقت‌ مصرف‌ شود.

 

Please follow and like us:
Pin Share