علی شرفی از محققان این پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از ریشه مویین گیاهان برای تولید دارو، گفت: برخی از شرکت‌های دارویی سوئیس و بلژیک با استفاده از ریشه مویی گیاهان واکسن‌های نوترکیب تولید می‌کنند.

وی با بیان اینکه با استفاده از این سیستم اقدام به تولید دارو کردیم، اظهار داشت: این سیستم بر روی ۴ گیاه دارویی دارویی پروانش (Catharanthus Roseus، درمنه خزری (Artemisa Annua  و Siebri)، خشخاش ایرانی (Papaver Bracteatum ) و داروی گیاهی draco cephala اجرایی شد و عصاره تمیزی از ریشه‌های مویی از شرایط بیو راکتور گیاه به دست آمد.

شرفی با اشاره به جزئیات این تحقیقات یادآور شد: در این سیستم با استفاده از یک نوع باکتری از ریشه‌های مویی گیاهان دارویی اقدام به تولید داروی ضد سرطان شد.

عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان گیتی ژن از تولید داروی ضد سرطان از طریق ریشه مویی گیاهان دارویی خبر داد و افزود: این پروژه بر روی گیاه دارویی پروانش اجرایی شد. از این گیاه که حاوی دو ماده ضد سرطان وین کریستین و  وین بلاستین است اقدام به تولید داروی ضد سرطان در ریشه مویین آن شد.

گیاه پروانش که در ریشه مویی آن داروی ضد سرطان تولید شده است

این محقق، تولید داروی نوترکیب مورفین را از دیگر دستاوردهای این تحقیقات نام برد و اضافه کرد: با کلون کردن دو تا از ژن‌های تولید مورفین، در ریشه مویی گیاه خشخاش ایرانی این دارو را به صورت ترانس ژنتیک تولید شد.

گیاه خشخاش ایرانی که محققان اقدام به تولید مورفین در ریشه آن کردند