به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، مسئول انجمن گیاهان دارویی ‌ایران شاخه مستقل شمال غرب استان اصفهان امروز گفت: از سه سال پیش تاکنون مراحل تحقیق این گیاه نایاب در نیم هکتار از مزارع این شهرستان آغاز شد و هم اکنون سازگاری با اقلیم این منطقه که دارای آب وهوایی گرم وخشک است ازمهمترین نتایج بدست آمده این تحقیق است.

این گونه گیاهی دارای عصاره روغنی است که برای روغن موتور خودرو کاربرد دارد . 

آقای قاسمی ماندگاری روغن های موجود در بازار را برای خودرو سه تا ۱۰ هزار کیلومتر اعلام کرد و افزود: عصاره گیاه جوجوبا روغن کاملی است که قابلیت ۲۰۰ هزار کیلومتر کارکرد در موتور خودرو را دارد .

وی علاوه بر کارکرد در موتور خودرو عمده ترین کاربرد این گیاه را در تهیه لوازم آرایشی دانست و گفت: انتقال فرآیند دانش کشت این گیاه به کشاورزان زیر نظر متخصصان به منظور توانمند شدن کشاورزان برای افزایش تولید گیاه جوجووا یکی از برنامه‌های آینده انجمن گیاهان دارویی ‌در این شهرستان است.

انجمن گیاهان دارویی ‌ایران شاخه مستقل شمال غرب استان اصفهان در رشته گیاهان دارویی و در ۲ مقطع کاردانی و کارشناسی در پردیس آموزش جهاد کشاورزی کاشان زیر نظر انجمن علمی گیاهان دارویی ایران و وزارت علوم فعالیت دارد. 

Please follow and like us:
Pin Share