شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از خبرنامه انجمن گیاهان دارویی ایران، گزارش کمیته تخصصی واژه گزینی گیاهان دارویی فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در ابتدای تیرماه ۱۳۹۲ منتشر شده است را جهت دانلود به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید

Please follow and like us:
Pin Share