به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، بنی فاطمه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تبریز با تشریح جزئیات طرح اظهارکرد: در ۳۰۰هکتار از اراضی متعلق به منابع طبیعی گیاهان دارویی کشت داده خواهد شد.

وی با بیان اهمیت گیاهان دارویی یاداورشد: با تهیه و صدور این نوع گیاهان دارویی ارز اوری به سیتیم اقتصاد کشوری نیز صورت می گیرد.

بخشدارمرکزی سراب گفت: رایزنی ها و مذاکراتی با اهالی روستای کرده میهن برای همکاری با سرمایه گذاران انجام گرفته و حتی در اخرین توافق شرکت متعهد به در اختیارگذاشتن ۳۰درصد از سود سالیانه خود برای عمران و توسعه این روستا شده بود که متاسفانه اهالی با ان موافقت نکردند.

وی در عین حال تصریح کرد: طبق مصوبات به عمل امده؛ مقدمات ایجاد مجتمع کشت و توزیع گیاهان دارویی فراهم شده ؛و شرکت سرمایه گذار با رعایت روال قانونی و حمایت ستاد سرمایه گذاری شهرستان اقدام به شروع کار خواهد کرد.