رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان گفت: این مؤسسه، یک نهاد خیریه با اهداف پژوهشی، تحقیقاتی و کارآفرینی در زمینه سلامت است که در ۴ کار گروه تخصصی طب سنتی، غذای سالم، گیاهان داروئی و داروسازی فعالیت می کند.
فروغی هدف از تأسیس این پژوهشکده را، ترویج غـذای سالم، احیای طب سنتی، ترویج فرهنگ کارآفرینی در زمینه طب اسلامی و حمایت از شرکت های دانش بنیان برشمرد.
وی افزود: برگزاری همایش ها و کارگاههای ترویجی، اجرای طرحهای پژوهشی عام المنفعه، هدایت خیران به سوی کارآفرینی در بخش طب سنتی، حمایت از تولیدات دارویی سنتی و درمانهای اسلامی از برنامه های پژوهشکده طب سنتی وگیاهان دارویی است.