به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، هاشم گودرزوند چگینی در گفت وگو با ایسنا، بیان کرد: هم اکنون ۲۵۰ گونه گیاهان دارویی در استان قزوین وجود دارد.

وی ادامه داد: این گیاهان دارویی شامل زیره کوهی، گل گاو زبان، آویشن، عناب، گل بنفشه، کاکوتی، گلپر، گل ارونه، چله داغی، نپتا، بومادران و بابونه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین افزود: استان قزوین از لحاظ شکل زیستی گو نه های دارویی ۱۷ درصد درختچه و بوته، ۶۶ درصد علفی چند ساله و ۱۷ درصد علفی یکساله را شامل می شود.

وی اضافه کرد: از لحاظ فیزیوگرافی نیز بیشترین گونه های جمع آوری شده از ارتفاع ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متری سطح دریا و کمترین مقدار آن از ارتفاعات ۱۰۰۰ و یا بیشتر از ۲۵۰۰ متر در استان بوده است.

گودرزوند چگینی اظهارداشت: نوع گیاهان از نظر تنوع زیستی در استان قزوین اهمیت بسیار بالایی دارد که بیشترین ارقام گونه های دارویی از اقلیم الموت و طارم سفلی جمع آوری می شود.

وی یادآور شد: استان قزوین دارای پوشش گیاهی متنوع مرتعی، درختچه ای و درختی است که هم اکنون بیش از ۱۱۰۰ گونه گیاهی در مرکز تحقیقات استان شناسایی و جمع آوری شده است.

Please follow and like us:
Pin Share