به گزارش شبکه خبری گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی، دکتر رضا شفیعی نیک گفت: مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فارماکولوژیک این آمادگی را دارد که برای تحقیقات افراد مواد اولیه را در اختیار آنان بگذارد .

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ضرورت گسترش ارتباط میان مراکز تحقیقاتی علوم پایه و بالینی اظهار داشت: نهادینه شدن ارتباط میان مراکز تحقیقاتی مختلف علاوه بر افزایش تولید علم موجب می شود که تحقیقات اثر بخش و کاربردی تر باشد .

وی با بیان اینکه استفاده از گیاهان دارویی می تواند در اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی کمک بسیاری کند ادامه داد: جایگزینی برخی از داروها با مواد گیاهی مشابه می تواند کمک شایانی در اقتصاد مقاوتی در صورتی که به بخش دارویی صدمه ای وارد شود انجام دهد .

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فارماکولوژیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه نتیجه تحقیقات انجام شده در مراکز تحقیقات را یک نوع درآمدزایی به حساب می آید خاطر نشان کرد: یکی از وظایف مرکز تحقیقات این است که مکانیزم اثر گیاهان دارویی را در بدن مشخص کنیم افزود: در واقع سعی در این مرکز بر این است که فرق بین خرافه و علم را در مورد گیاهان دارویی مشخص کنیم و بر اساس استناداتی که در طب سنتی وجود دارد گیاهان دارویی را از لحاظ اثر بخشی مورد برسسی قرار دهند .

رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و فارماکولوژیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص فعالیتهای انجام شده در این مرکز اظهار داشت : در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ امتیازات مرکز تحقیقات نزدیک به ۶۰ درصد رشد داشته است .