سطح گون رویشگاه های این گیاه در استان اصفهان نخستین تولید کننده کتیرای کشور، یک میلیون و ۱۵۹ هزار هکتار است و از گونه گون پنبه ای، کتیرای سفید یا مفتول و از گونه زرد کتیرای خرمتی استحصال می شود .
با خراش دادن ساقه گیاه مولد کتیرا، جدار سلولهای پارانشیمی با جذب آب به تدریج تبدیل به صمغ و با فشار تولید شده سبب رانده شدن صمغ به طرف شکاف می شود .
صمغ تولید شده در مجاورت هوا و با تبخیر آب به تدریج سخت می شود .
رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان اصفهان امروز گفت: امسال کتیرا از ۵۰ هزار هکتار از رویشگاه های طبیعی این استان در شهرستان های نایین، چادگان، تیران، سمیرم، اردستان، خوانسار، شهرضا، نطنز، لنجان ، نجف آباد و خوانسار برداشت می شود .
آقای میرطالبی پیش بینی کرد، ۱۵۰ تن کتیرا به ارزش بیش از ۷۵ میلیارد ریال تا پایان شهریور از رویشگاه های این گیاه برداشت شود .
مهمترین تامین کنندگان کتیرا در جهان ایران ، ترکیه و سوریه هستند و ارتفاعات البرز و زاگرس مهمترین رویشگاه های گون های مولد کتیرا در ایران است .
کتیرا در صنایع دارویی ، غذایی و نظامی کاربرد دارد .
آنغوزه، کتیرا، کرفس کوهی، ریواس و زیره سیاه از مهمترین گونه های علفی دارویی استان اصفهان است.

Please follow and like us:
Pin Share