رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری درمیان با بیان این مطلب به«خراسان جنوبی» گفت: وجود گونه های متعدد مانند آویشن، گل زوفا، مستار و …حاکی از وجود یک منبع غنی از گیاهان دارویی در این شهرستان است.

«حاجی زاده» افزود: محصولاتی که در شهرستان برداشت می شود گونه های بنه و وشاست که سالانه درآمد حاصل از آن عاید مردم می شود.

وی با بیان این که عوامل اقلیمی نظیر خشکسالی های اخیر باعث تضعیف گیاه می شود، گفت: فعالیت های بی رویه معدنی، برداشت زودتر از زمان و چرای بی رویه دام سبب تشدید خسارت بر گیاهان و از جمله بنه و وشا می شود.به گفته وی، ۵۲۸ هزار و ۴۹۱ هکتار از مساحت شهرستان درمیان عرصه های منابع طبیعی است.