به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از واحد مرکزی خبر، بازرسان تعزیرات حکومتی سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز یک انبار غیر مجاز نگهداری گیاهان داروئی را کشف و اقلام آن را ضبط کردند.

قاضی ویژه تعزیرات حکومتی سازمان صنعت معدن و تجارت این استان گفت : انواع گیاهان داروئی در شرایط کاملا غیر بهداشتی در انباری در یکی از باغهای اطراف کرج نگهداری می شد که پس از تحقیقات کامل محل مورد نظر کشف و اقلام داروئی توقیف شدند.

علی افسری افزود : در بازرسی از محل مشخص شد انواع سموم دفع آفات و داروهائی که خارج از نظارتهای شبکه بهداشت تهیه و توزیع می شد در کنار گیاهان داروئی به شکلی غیر بهداشتی نگهداری می شد.

کارشناس شبکه بهداشت محیط استان البرز نیز گفت : هرکدام از این اقلام باید در شرایط محیطی و دمائی خاصی نگهداری شوند اما همه این اقلام اینجا در حداقل شرایط بهداشتی نیز نگهداری نمی شود.

دهکردی افزود : این اقلام در این انبار بسته بندی و به عطاری های مختلف شهر صادر می شد.

وی گفت : مردم باید حتما داروهای مورد نیاز خود را از داروخانه ها تهیه کنند و عطاری ها به هیچ وجه مجاز به فروش دارو نیستند.

Please follow and like us:
Pin Share