به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی، آقای دکتر محمود خدادوست گفت: دارونامه گیاهی در کنار دارونامه طب رایج برای داروهای موجود در خانه های بهداشت و دارونامه گیاهی برای بیماریهای شایع جهت جایگزینی داروهای پر مصرف که برای درمانهای علامتی درطب رایج استفاده می شود و منضم کردن آن به بسته های آموزشی خانواده تهیه شده است.

وی افزود: تصویب و ایجاد معاونت طب سنتی در ساختار وزارت متبوع، تهیه و تصویب سند توسعه طب سنتی ایرانی اسلامی در هیأت محترم دولت و رونمایی از آن توسط معاون اول محترم رئیس جمهور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخش دیگری از اقدامات این وزارتخانه پس از تشکیل معاونت طب سنتی بوده است.

معاون طب سنتی ایرانی اسلامی همچنین از تهیه بسته آموزشی تدابیر حفظ تندرستی و اصلاح سبک زندگی بهورزان برای اضافه شدن به مجموعه آموزشی آنها خبر داد و بیان داشت: تهیه بسته آموزشی ۲۰ ساعته و ۳۰۰ ساعته خدمات طب سنتی برای پزشکان خانواده و پیشنهاد افزوده شدن ۱ تا ۲ واحد درسی طب سنتی ایرانی اسلامی به واحدهای درسی رشته های پزشکی و پیراپزشکی نیز در دست اقدام است.

Please follow and like us:
Pin Share