می گوید از نواده های عطار نیشابوری است، نسبش با ۱۴واسطه به عطار می رسد وخانوادگی به طبابت سنتی مشغول بوده اند.

“محمدرضا عطارنژاد” که این روزها به عنوان یکی از عطاران قدیمی جنوب تهران شناخته می شود، برای کاندیداهای ریاست جمهوری نسخه های دارویی می پیچد.

عطارنژاد در این روزهای پرالتهاب سیاسی که برای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری از همه مردم ایران پر تب و تاب تر می گذرد، یک نسخه آرامش بخش می پیچد و می گوید: کاندیداها می توانند هر شب وقت استراحتشان یک لیوان از دم کرده‌ی آرامش بخش بخورند.

این دم کرده شامل چای کوهی ۲۰ مثقال، چای سبز ۲ مثقال، چای قرمز ۳۰ گرم، گل گاوزبان ۲۰ گرم، گل بهارنارنج ۱۰ گرم، خلال نارنج ۳ مثقال، سنبل طیب ۱۰ گرم، استوخطوس ۲۰ گرم، برگ کاسنی ۱۰ گرم، آویشن ۱۰ گرم، برگ به‌لیمو معروف به (چای حضرت علی) ۲۵ گرم، برگ تیول ۵ مثقال و بادرنجوبه ۱۰ گرم است .(که هر شب یک مقدار از این ترکیب را باید دم کرد و نوشید)

این نوشیدنی گوارا به افزایش آرامش، سرحال شدن، از بین رفتن استرس و اعتمادبه‌نفس بیشتر نامزدهای انتخاباتی سال ۹۲ کمک قابل توجهی می کند و به این شش کاندیدا پشتوانه محکمی می دهد.

Please follow and like us:
Pin Share