به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی محمدجواد ایزدیان اظهار داشت: تا اوایل خرداد ماه، از سطح ۱۳۵۰ هکتار زیره آبی، با میانگین عملکرد ۶۵۰ کیلوگرم در هکتار و از سطح ۱۰۰ هکتار زیره دیم، با میانگین عملکرد ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار، ۹۰۰ تن زیره برداشت شده است.

وی افزود: میزان تولید شهرستان نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش نشان می‌دهد و آن را مربوط به جدا شدن شهرستان داورزن محسوب کرد.

کارشناس مسئول باغبانی جهاد کشاورزی نیز گفت: زیره از دیرباز بعنوان گیاه دارویی مورد استفاده بوده و اسانس آن خاصیت ضدباکتری دارد و در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی بکار می‌رود.

سعیدی شهری در ارتباط با کشت آن افزود: این گیاه کم توقع، با نیاز آبی بسیار پایین است و به دلیل برداشت سریع آن نسبت به سایر محصولات زراعی مورد توجه کشاورزان منطقه است.

Please follow and like us:
Pin Share