برداشت گل محمدی از طرح آزمایشی کشت دیم گل محمدی در چهار محال و بختیاری آغاز شد.
رئیس مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری گفت : از هریک تن گل محمدی در این طرح یک هزار لیتر گلاب استحصال و از هر ۷ هزار لیترگلاب نیز یک لیتر اسانس تولید می‌شود.
طرح آزمایشی کشت دیم گل محمدی به مساحت۱۵۰ هکتار از سال ۸۶ در چهار محال و بختیاری آغاز و امسال بارور شد.
در این طرح نمونه‌های کامل ارقام گل محمدی از ۲۸ استان کشور جمع‌آوری و در تحقیقات آماری و انجام مطالعات ژنتیکی، اصلاحی و فیتوشیمیایی صفات مختلف گیاهی به ویژه تنوع ژنتیکی عملکرد گل و اسانس بررسی شد.
برای اجرای این طرح ۶۰ میلیون ریال هزینه شده است.
آقای رئیسیان صرفه جویی در مصرف آب، استفاده از زمینهای غیرقابل کشت و مقاوم بودن در برابر سرما را از مزایای کشت گل محمدی به صورت دیم برشمرد.

Please follow and like us:
Pin Share