به گزارش  شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی به نقل از باشگاه خبرنگاران زنجان ، رییس انجمن سرب روی در جریان بازدید استاندار زنجان از روند اجرای کاشت گیاه وتیور شهرک تخصصی زنجان گفت: گیاه وتیور از شرایط خاص سازگاری با اقلیم های مختلف با شرایط متفاوت  برخوردار است و ریشه آن سه تا چهارمتر در زمین نفوذ کرده و از طریق ساقه و ریشه فلزات سنگین موجود در آب و خاک را جذب می کند.
مرادلو با اشاره به اینکه برای جذب فلزات سنگین و گیاه پالایی، گیاه وتیور که در شرایط سرمای شدید زنده می ماند با حمایت گروه شرکتهای صنعتی خالص سازان در شهرک تخصصی روی زنجان کشت می شود که در صورت موفقیت اجرای این طرح  تمام کارخانه های فعال در این بخش نیز به استفاده از این طرح مبادرت خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه شرکت خاص ساران روی زنجان در میان یکهزار و ۶۰ کارخانه موفق کسور رتبه نخست را کسب کرده است  خاطر نشان کرد:این شرکت در تولید نیروگاههای مولد کوچک نیز موفقیت های را کسب کرده است که در مدت زمان ۷۵ روز رکورد جدیدی در این حوزه محسوب می شود.

Please follow and like us:
Pin Share

کلیدواژه ها : ,