معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی امروز گفت : ۶ گیـاه دارویی جدید از جمله آویشن ، اسطو خودوس ، بادرنجبویه ، گل راعی و آرتیشو (کنگرفرنگی ). به لیست گیاهان دارویی استان اضافه و برای اولین بار گیاه آلوئه ورا به شکل گلخانه ای درشهرستان مهاباد کشت شد. 

آقای قربانی هدف از توسعه کشت گیاهان دارویی دراستان را، توسعه سطح زیرکشت ، افزایش تنوع و کیفیت گیاهان دارویی و شناسایی مناطق مستعد برای کشت گیاهان دارویی در سطح استان بیـان کرد. 

وی افزود : مطالعه و مکان یابی کشت گیاهان دارویی در شهرستان ارومیه به پایان رسیده و ۲۵۰ هکتار از اراضی ملی شهرستان پلدشت برای کشت گیاهان دارویی واگذار شده که در صـورت آمـاده سـازی  زیر ساخت های لازم در سال ۹۲ آماده کشت و بهره برداری خواهد بود. 

وی با اشاره به وجود هزار و۲۰۰ گونه گیاهی در رویشگاههای طبیعی شهرستان ارومیه افـزود : بیش از ۵۰ درصد از این تعدادگونه گیاهی مصرف دارویی دارندکه بذرگیاهان دارویی به متقاضیان کشت این گیاهان به صورت کشت الگویی توزیع می شود.

وی گفت : ۷۷ هکتار گیاه دارویی بـادرشبـو ، ۱۵۰ هکتارگیاه داروئی جعفری ، ۵۰ هکتارگیاه دارویی شوید ، ۱۷ هکـتارگیـاه داروئی نعنا فلفلی و ۱۰ هکتارگیاه داروئی گل محمدی و میلیونها اصله درخت بیدمشک به صورت حاشیه کاری در شـهرستان ارومیه کشت می شود .

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی آذربایجان غربی گفت : در طی سالهای گذشته ، افزایش قیمت و مصرف بالای گیاهان خوراکی و داروئی ازقبیل ریواس، کنگر، آویشن و غیره ، موجب برداشت 

بی رویه مـحصولات تولیدی از مراتع شده و افراد محلی و فروشندگان سودجو بـدون توجه به اصول بهره برداری و حفظ منابع ژنتیکی موجود اقدام به برداشت نموده اندکه بارویه حاکم بر بـرداشت این گیاهان در سالهای آینده امکان دارد که از طبیعت شهرستان حذف شوند. 

 

Please follow and like us:
Pin Share