آقای زینلی رئیس بخش تحقیقات مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی این استان امروز گفت : با اجرای این طرح در کرتهای آزمایشی با وسعت ۱۰۰ متر مربع ایستگاه تحقیقاتی شهید فزوه اصفهان از انقراض این گیاه دارویی در کشور جلوگیری شد.
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان و مجری این طرح نیز گفت : در تحقیقی چهار ساله محققان این مرکز موفق شدند از طریق تکثیر بذر امکان کشت این گیاه دارویی در مزارع این استان را فراهم کنند.
آقای دوازده امامی افزود : این گیاه دارویی خود رو که در مراتع رشد می کند در طب سنتی اثر آرام بخشی دارد و عشایر و چوپانان این گیاه را به دور کمر می بندند .
وی گفت : برای نخستین بار در این استان این گیاه اهلی و تحت سامانه آبیاری قابل کشت 
شده است.
استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان گفت : در تحقیقات بدست آمده مشخص شد این گیاه دارویی مقاوم به کم آبی در مناطق سرد سیر و قابل کشت در مزرعه و گلدان برای استحصال دارو است.
وی هزینه اجرای این طرح را ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت : در این پژوهش علمی مشخص شد مراحل رشد این گیاه یک ساله است و با کاشت آن در پاییز ، اردیبهشت بذر آن برداشت می شود. 
محصول مشکک از گیاهان دارویی نادر از خانواده شوید است و از اسانس آن بعنوان داروی ضد افسردگی و اضطراب استفاده می شود .

Please follow and like us:
Pin Share