گلپایگان

  • برای نخستین بار کشت کینوا در گلپایگان

    برای نخستین بار گیاه دارویی کینوا در شهرستان گلپایگان کشت شد.

  • وجود صد گونه گیاه دارویی و صنعتی در گلپایگان

    رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان با بیان اینکه در شهرستان گلپایگان بیش از ۱۰۰ گونه دارویی و صنعتی وجود دارد، تصریح کرد: این داروها شامل آویشن، بارهنگ، کتیرا، نسترن وحشی، کاسنی، قدومه و چای کوهی است وبا بهره‌برداری اصولی از این گونه گیاهی ضمن حفاظت آب و خاک، زمینه اشتعال‌زایی در منطقه را فراهم می‌کند.