قاچاق پیاز زعفران

  • صادرات پیاز زعفران باید آزاد شود!

    مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی وزارت جهاد با بیان اینکه صادرات پیاز زعفران باید آزاد شود، گفت:وزارت جهاد کشاورزی دیدگاه های نوین و برنامه‌های جدیدی در این زمینه دارد.

لینک کانال تلگرام شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی