فروش گیاه دارویی

  • صدرنشینی زعفران در صادرات ارزان کشور

    آمارهای رسمی ارائه شده گویای آن است که در هشت ماهه اول سال جاری در شرایطی که صادرات انواع گیاهان دارویی از نظر وزنی رشدی ۷۵ در صدی را تجربه کرده، ارزش آن فقط ۲۳.۶ درصد افزایش یافته است. به عبارت دیگر حتی به اندازه یک سوم افزایش وزن، افزایش قیمت صورت نگرفته است.

  • خرید یک تن بذر ماریتیغال و بذر آرتیشو

    بازارچه آنلاین گیاهان دارویی نیاز به خرید یک تن بذر ماریتیغال و همچنین بذر آرتیشو دارد.

لینک کانال تلگرام شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی