زگیل‌سوز

  • تولید داروی گیاهی زگیل‌سوز از شقایق

    معاون فناوری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان گفت: تولید «داروی گیاهی زگیل‌سوز» در مرکز جهاد دانشگاهی واحد ایلام در مقیاس آزمایشگاهی آغاز شد.