درمانهای گیاهی برای کاهش وزن

  • فلفل قرمز و کاهش وزن؟!

    مطالعات جدید پژوهشگران نشان می‌دهد که مصرف روزانه فلفل قرمز می تواند موجب کاهش وزن شده و بدن انسان را در حالت ثابت و ایده‌ال نگه دارد.