بومی

  • توسعه کشت گیاهان دارویی در سیرجان

    به گزارش شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی کشت گیاهان دارویی در استان کرمان رونق گرفته است به طوری که در سیرجان سطح زیرکشت آبی بیش از ۱۷ هکتار و سطح زیر کشت دیم بیش از ۳۹۲ هکتار است…

لینک کانال تلگرام شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی