بزرگداشت مقام استاد دکتر ابولقاسم سلطانی

  • دانلود هنرنامه دکتر ابولقاسم سلطانی

    شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فایل کتابچه بزرگداشت مقام استاد دکتر ابولقاسم سلطانی با عنوان “هنرنامه دکتر ابولقاسم سلطانی” که در سال ۱۳۹۵ منتشر شده است را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید.

لینک کانال تلگرام شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی