فیلمی درباره گیاه دارویی آلوئه ورا که می توانید از لینک زیر دانلود کنید.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))