دانلود فیلمی کوتاه در رابطه با معرفی گیاه دارویی مخلصه Tanacetum persicum با حضور آقای دکتر ولی الله مظفریان

دانلود فیلم


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))