شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلمی در مورد دستگاه برداشت برگ انجدان رومی (Levisticum officinale) را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل موردنظر در حدود ۳۹ مگابایت می باشد.

.

دانلود.


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))