شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم تولید صنعتی گیاه دارویی رازک در آلمان را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم این فیلم در حدود ۸۵ مگابایت می باشد.

.

دانلود Download.

..


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))