شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی فیلم فیلم استخراج روغن بذور به روش سنتی در استان خراسان را به شما تقدیم می نماید. در این فیلم زیبا و کوتاه روش فشردن سرد (Cold press) به شیوه ای سنتی جهت استحصال روغن بذور استفاده می گردد. حجم فایل در حدود ۱۴ مگابایت است.

 

برای دانلود فایل کلیک کنید


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))