شبکه خبری آموزشی گیاهان دارویی یک فیلم کاربردی در رابطه با اسانس گیری نیمه صنعتی در مزرعه به روش تقطیر با بخار آب و بهره گیری از ضایعات کشاورزی جهت گرم کردن دیگ بخار را به شما مخاطبین گرامی تقدیم می نماید. حجم فایل ۲۲ مگابایت می باشد.

 .

دانلود Download.

 


اردوهای گیاهشناسی، کلاس طب سنتی، آموزش گیاهان دارویی در: ((آموزشگاه جوانه سبز))